SKDB : Gevangenes Versorging

Aktiwiteite van die SKDB en NGBD van Sinode Hoëveld rondom die versorging van Gevangenes.

Die SKDB se bediening : Godsdienssorg aan Gevangenes

Aktiwiteite

Sinode Hoëveld se Bediening: Godsdienssorg aan Gevangenes is saamgestel uit verteenwoordigers van die SKDB, Jeugbediening, Getuienis, die Vroue en Kundiges.

Wat die SKDB se Godsdienssorg aan Gevangenes behels.

Aktiwiteite

Die Sinode het die Bediening: Godsdienssorg aan Gevangenes in 2003, goedgekeur.  Die Diensgroep is saamgestel uit verteenwoordigers van die SKDB, Jeugbediening, Getuienis en Vrouediens.  Verskeie kundiges is ook betrokke.  Lidmate wat belangstel om vergaderings van die Diensgroep by te woon ter wille van inligting of om by die Diensgroep betrokke te raak, is meer as welkom om die SKDB in dié verband te skakel.