Diensgroep Navorsing.

Hierdie diensgroep funksioneer onder leiding van die Assessor en doen navorsing oor allerlei onderwerpe van belang vir die Sinode.

KERKSPIEËL 2010 SKOP AF!

Aktiwiteite

Kerkspieël is oor die jare gevestig as ʼn belangrike bron van inligting vir die NG Kerk. Dit help in die nadenke oor die kerk en gemeentes se rol en funksionering. Die 2010-opname wil geen uitsondering wees nie. Die opname geskied in opdrag van die Algemene Sinode en in samewerking met die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Jongste Debat oor die opstanding van Jesus.

Hier volg Neels Jackson se artikel in die Beeld van 2009-10-06.

VERSKILLENDE MANIERE VAN GLO.

Ek het te veel respek vir prof. Adrio König om te sê hy lieg. Dis min of meer wat ek verlede week op Aardklop in ander woorde gesê het tydens ’n bespreking van sy boek "Die evangelie is op die spel". Ek glo König tree uit oortuiging op, met goeie bedoelings ook.

DIE ALGEMENE SINODE SE ARBEIDSBEDIENING - Waarmee hou die diensgroep homself besig?

Aktiwiteite

Geagte Broeder en Susters,
Met ʼn verlede week se skrywe is u versoek om in die lig van die Algemene Sinode se besluit van 2002 die werksaamhede van arbeidsbediening te ondersteun. Dit help egter nie ons vra u ondersteuning en u weet nie waarmee ons besig is nie.

Vir die maande Junie en Julie 2009 het die werkers van IMSA(Gauteng Streek):

Verbum et Ecclesia aanlyn beskikbaar

Die multi-dissiplinêre en inter-dissiplinêre teologiese joernaal, Verbum et Ecclesia is nou aanlyn beskikbaar.

Navorsing oor die gebruik van Afrikaans - Alle gemeentes se samewerking word gevra!

1. Ons is almal bewus hoe sensitief die hele kwessie van taal in die land en ook die NG Kerk is. Die Afrikaanse Taalraad is besig met ‘n opname oor die gebruik van Afrikaans op verskeie terreine, onder andere ook die kerk.

Wat sal Jesus sê vir die gay man en die "ousie" in die garagekerk?

OosKaap eNuus - Nr 18 - 4 Junie 2009 deur Ds Danie Mouton (Direkteur Begeleiding) [danie@ngkok.co.za]

Om 'n pad saam met die regering te stap... na aanleiding van die Dinokeng-scenario's

Francois Bredenkamp, UB van die FAK
So reg op die vooraand van mnr Jacob Zuma se regeringstydperk is die uitslag van die sogenaamde Dinokeng-scenario's uitgereik.

Universiteit Stellenbosch Eendag Konferensie - "TEOLOGIE QUO VADIS?" 10 Junie 2009

Aktiwiteite

Op Woensdag, 10 Junie vind ’n konferensie plaas onder die tema: Teologie Quo Vadis? vanaf 08:30 – 18:30 in die Hofmeyrsaal, Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch.

HANDELINGE-KONFERENSIE BY UNIVERSITEIT STELLENBOSCH - 18 tot 20 MEI 2009

Aktiwiteite

Wat kan ons uit die boek Handelinge oor Missionêre Gemeente-wees leer? Communitas en die Fakulteit Teologie hou van 18 tot 20 Mei 2009 ’n konferensie met die tema Wat kan ons uit die boek Handelinge oor Missionêre Gemeente-wees leer? Die konferensie sal die vertrekpunt wees vir navorsingsgroepe wat in die komende sowat drie jaar oor sewe temas in Handelinge sal werk.

DIENSPUNT VIR ERNSTIGE EKSEGETE BY UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

Die Sentrum vir Bybelinterpretasie en –vertaling in Afrika (SEBIVA) het onlangs 'n aanlyn-dienspunt vir ernstige eksegete van stapel gestuur. Hierdie sentrum wat gesetel is aan die Universiteit van Stellenbosch het ten doel om Bybelinterpretasie en Bybelvertaling akademies te ondersteun.

Geestelike Toerustingsgeleentheid te NG Kempton-Kruin

2009-03-25 10:00
2009-03-25 11:15
Africa/Johannesburg

Geestelike Toerustingsgeleentheid te NG Kempton-Kruin onder leiding van Dr. Danie Malan. Aangebied vanaf 10h00 – 11h15. ’n Kursus vir 40 persone en almal wat dit wil bywoon en wil deelneem is welkom. Dit handel oor die tema: “Meer en meer soos Jesus – aan die hand van Markus se evangelie.” Kontakpersoon - Dr Danie Malan 0827849338. LEES MEER OP ONS WEBBLAD – Kliek hier.

Aktiwiteite

Geestelike Toerusting – Sinode Hoëveld

Aktiwiteite

GEESTELIKE TOERUSTING – SINODE HOËVELD

Liewe broers/susters in Christus. Ek wil almal wat betrokke is by Bybelskole of Woordskole of wat toerustingskursusse aanbied uitnooi om op 25 Maart 2009 om 11 00 tot 13 00 by NG Kempton-Kruin (Fiskaalstraat 30) 'n gesprek by te woon oor verskillende sake rakende opleiding en toerusting van lidmate.