Kerkraadslede afgevaardig na Algemene Sinode 2013

KERKRAADSLEDE VERKIES AS AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE IN 2013

 Terug na Portefeuljes en Diensgroepe

KERKRAADSLEDE VERKIES AS AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE IN 2013  

Primarii

  • Naas Fourie
  • Flip Froneman
  • Lorna Louwrens
  • Eric Poalses
  • Danie Smit
  • Netta vd Walt
  • Braam v Wyk

Secundii