Skribaat (Notulekommissie)

Skribaat (Notulekommissie)

 Terug na die Portefeuljes en Diensgroepe

Die Notulekommissie wat verkies is tydens die 2012 Sinodesitting is as volg: