Algemene Sinodesitting 2011

Hier vind u die Agenda sowel as die Besluiteregister van die Algemene Sinodesitting van die NG Kerk wat gehou is in 2011.

There are currently no posts in this category.