Jongste Vakatures

Tentmakerspos by NG Gemeente Greymont

Gemeenteprofiel: Greymont is 'n kleinerige voorstedelike gemeente in Johannesburg. Om meer van die gemeente te wete te kom, kan die gemeente se webblad besoek word by www.greymontkerk.co.za.

Vakature/Kontrakpos: Jeugmentor

Dit is met groot opgewondenheid dat NGK Secunda Goedehoop/Oos ʼn jeugmentorspos beskikbaar stel vir ʼn dinamiese persoon wat geroepe voel om werksaam te wees met die jeug van Hoërskool Oosterland en NGK Secunda Goedehoop/Oos

Die geskikte kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

NG LYNNWOOD: VAKATURE MEDELERAAR

Die suksesvolle kandidaat sal deel vorm van 'n span van 4 leraars wat 'n gemeente bedien met 'n goeie balans tussen ouer en jonger lidmate.

Aktiwiteite

Vakature : Leraar (Tydelik) NG BIRCHLEIGH

Die Kerkraad wag aansoeke in vir ’n tydelike Leraarspos (1 April 2011 tot 28 Februarie 2012).

Aktiwiteite

Sentrum vir Kontekstuele Bediening: Vakature – Direkteur (Kontrak Aanstelling)

Die pos word adverteer en gevul in gevolge ’n besluit van die Advieskomitee, wat namens die Universiteit van Pretoria die Sentrum bestuur.

Aktiwiteite

NG WELBEKEND - VAKATURE: LERAARSPOS

 Welbekend is ʼn plaas-en-plotgemeente geleë by Bapsfontein min of meer ewe ver vanaf Pretoria, Benoni, Kempton Park, Delmas en Bronkhorstspruit. Ons is ʼn gemeente wat ʼn verskil aan ons omgewing en die wêreld wil maak. Ons val onder die Sinode Hoëveld en in die Ring van Benoni.

Aktiwiteite

SINODE HOËVELD VAKANTE POS: ADMINISTRATIEWE KLERK

 Die bekleër is verantwoordelik vir administratiewe en liasseringondersteuning aan die Sinodale kantoor, die onderskeie kommissies, komitees en werkgroepe. Die pos sluit die skakeling met diensverskaffers om basiese instandhouding van die Sinodale kantoor en terrein te doen, in.

Aktiwiteite