Algemene Sinode van die NG Kerk

Persverklarings van die Algemene Sinode van die NG Kerk

NG Algemene Sinode: Kerklike Jeug en Geloof

 Die volledige verklaring van die NGK Algemene Sinode se Projekspan Kerklike Jeug en Geloof in Suid-Afrika se navorsing, soos dit op 8 Junie vrygestel is, is nou beskikbaar.

SARK oor Nkandla

 

Die President van die SARK het ‘n sterk-bewoorde verklaring uitgereik oor die Nkandla-gebeure. Dit is belangrik dat ons raaksien dat die SARK haar profetiese stem terugkry en aandag gee waar dit saakmaak - sien hieronder.

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke oor die Midde-Ooste

Die Uitvoerende Komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke het verlede week in Beirut, Lebanon, vergader. Dr Kobus Gerber is lid van die UK en het die vergadering meegemaak. Baie tyd is afgestaan aan in-diepte-gesprekke met kerkleiers uit die gebiede waar daar tans krisisse van onbeskryflike omvang en lyding is.

BOEKBEKENDSTELLING OP 11 MEI 2015 BY UNISA OOR DR BEYERS NAUDÉ

2015-05-11 08:30
Africa/Johannesburg
Ter herdenking van die 100ste geboortedag van dr Beyers Naudé is ‘n boek getitel Cultivating seeds of hope: Conversations on Beyers Naudé uitgegee. Dit bestaan uit onderhoude met verskeie mense wat saam met dr Beyers Naudé gewerk het. Die boekbekendstelling is op Maandag 11 Mei 2015 by UNISA. Leraars en lidmate word uitgenooi na ‘n besondere geleentheid!

 

You are invited to a launch of the book

BOKO HARAM, ISIS, AL-SHABAAB EN ANDER EKSTREMISTIESE GROEPE

 Die verklaring in bogenoemde verband word deurgegee mdo op voorbidding vir gemeenskappe wat slagoffers van die terreurgroepe is asook vir die prosesse om aan die saak aandag te gee.

VREEMDELINGEHAAT

 By sy vorige vergadering het die Moderamen van die Algemene Sinode voorsien dat die saak weer kan kop uitsteek en ‘n verklaring in die verband gereed gemaak. Dit is aan die pers gestuur en word ook aan gemeentes deurgegee vir hantering na goeddunke.

VANDALISERING VAN DIE BEELD VAN DR ANDREW MURRAY

 Die Moderature van die Algemene Sinode asook die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland het reageer op die gebeure. Sien die meegaande twee persvrystellings.