Diensgroep Sinodale Ontwerpspan

OPROEP TOT GEBED VIR EN TYDENS DIE SINODESITTING

Ek het onder hulle ’n man gesoek wat ’n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek het niemand gevind nie.” Es. 22;30