SDK Strategiese Plan (April 2011) met Begeleidende brief van Dr Neels du Randt.

Aktiwiteite

Die SDK stel hiermee die Strategiese Plan beskikbaar as ’n werksdokument. Neem asseblief die vrymoedigheid om met ons daaroor te kommunikeer.

MENTORSKAPKURSUS 26 - 28 MEI 2011 TE DRAKENSVILLE

2011-05-26 09:00
2011-05-28 16:00
Africa/Johannesburg
Mentorskap is 'n nuwe golf in die kerk. Gaan jy die golf ry? Wil jy 'n betekenisvoller verhouding hê met 'n paar sleutelleiers? Lees dan hierdie berig!

Op 15 April is die onderstaande uitnodiging aan alle Predikante in die Sinode per e-Pos gestuur. Daarby aangeheg was ’n spesiale brief aan die onderskeie Kerkrade, sowel as ’n inskrywingsvorm en ’n Program van die werkswinkel.  Vir u gerief word die uitnodiging van Ds. Corneil du Plessis hier herhaal.

Aktiwiteite

CMR Brakpan fondsinsamelings projek : 07 Mei 2011 om 09:00 by NG Dalpark

2011-05-07 09:00
2011-05-07 14:00
Africa/Johannesburg
Neem asb. kennis van hierdie fondsinsamelingsprojek van CMR Brakpan en ondersteun dit in groot getalle.

CMR Aktiwiteite

Aktiwiteite

VBO Kursusse vir 11-13 Mei 2011

2011-05-11 09:00
2011-05-15 16:30
Africa/Johannesburg
Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling, Universiteit van Pretoria) bied op 9 en 10 Mei die volgende VBO-kursusse aan. 'n Inskrywingsvorm word hierby aangeheg in PDF Formaat.

Vir verdere navrae, kontak dr Ferdie Clasen (012 809 0107 of vbo@excelsus.org.za):

Aktiwiteite

Unieke Dagkonferensie: MISSION SHAPED CHURCH. Biskop Graham Gray

2011-06-10 09:00
2011-06-10 15:30
Africa/Johannesburg
Biskop Graham Cray is een van die wêreld se innoverendste denkers oor die kerk en deel sy praktiese ondervinding in Kerkplanting en vernuwing in "Fresh Expressions."

Die Konferensie word aangebied om gemeenteleiers, predikante en pastore te help om na te dink oor die uitdagings wat die kerk in ons tyd moet hanteer.

Aktiwiteite

KOMPETISIE: NUWE EIETYDSE AFRIKAANSE GEESTELIKE MUSIEK

Aktiwiteite

 Hierdie kompetisie hoop om Lidmate te motiveer om musiek te skryf en/of in te stuur, sodat die hele Kerk daardeur gedien kan word.

THEUNS JORDAAN by NG Kempton-Kruin op 14 Mei 2011

2011-05-14 19:30
2011-05-14 22:00
Africa/Johannesburg
Lus vir 'n lekker Afrikaanse Sangopvoering? Moet dan nie hierdie geleentheid misloop nie!

 

Aktiwiteite

“OOM STAPIE” JEUGKAMPTERREIN IN DIE MARK VIR VERKOOP

 Die NG Gemeente Heidelberg (Gauteng) oorweeg om die ontwikkelde en netjiese jeugkampterrein, bekend as Oom Stapie Jeugkampterrein, te koop aan te bied.

NG MELLVILLE BIED AAN: 03 Mei 2010: “GRIEFSHARE” – Iemand wil luister...

2011-05-03 09:00
2011-05-03 10:30
Africa/Johannesburg
Dink daaraan ... 'n Ondersteuningsgroep vir mense wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het is 'n wonderlike hulpmiddel in die proses van heel word! Laat ds Elise Klut u meer hiervan vertel.

 

Aktiwiteite