MES: Projek Winterhoop 2011 – Nasionale Veldtog : 1-20 JUNIE 2011

Aktiwiteite

Vind plaas van 01-30 Junie 2011

GEMEENTES GESOEK VIR FINALEJAARSTUDENTE

Aktiwiteite

Die afgelope klompie jare bestaan daar besondere geleenthede vir gemeentes wat ʼn finalejaar teologiestudent inneem. 

NUWE DIREKTEUR VIR CABSA AANGESTEL

Aktiwiteite

Die posisie van die CABSA direkteur het vakant geraak na Ds Nelis du Toit versoek het dat die Raad nie sy kontrak na 30 Junie 2011 hernu nie.

Hierdie vakature is geadverteer en baie aansoeke is ontvang. Na ’n proses van deeglike keuring en onderhoude het die Raad Me Lyn van Rooyen as Direkteur van CABSA aangestel, vanaf 1 Julie 2011.

Die Raad het volle vertroue dat Me van Rooyen uitstekend vir die taak toegerus is en dat sy die organisasie tot nuwe hoogtes sal lei.

GESINSBEDIENING DEEL 9 : OUERSKAP ... GOD SE PLAN VIR DIE WÊRELD Deur Benescke Janse van Rensburg

Aktiwiteite

Benescke werk tans as radio-omroeper, vryskutskrywer vir verskeie geestelike en inspirasietydskrifte en sy is ook een van die ankeraanbieders van die InPas-televisieprogram op KykNET. Indien jy vir Benescke wil nooi om as motiveringspreker in jou area op te tree, kan jy haar kontak by benescke@gmail.com.

GESINSBEDIENING DEEL 8: OUERS SE VERANTWOORDELIKHEID IN DIE VERBONDSGESIN

Aktiwiteite

Vir gesinne, kinder- en jeugwerkers, dominees en kerkrade

GESINSBEDIENING DEEL 7: GELOOFSVORMING BINNE GESINSVERBAND!

Aktiwiteite

Vir gesinne, kinder- en jeugwerkers, dominees en kerkrade

Sinodale Vrouedag - Saterdag, 7 Mei 2011

2011-05-07 13:42
Africa/Johannesburg
Jaarlikse Vrouedag geleentheid vir die Diensgroep Vrouelidmate

Die tema is “Bome van genesing” met ’n program wat ons as gemeentes deur die jaar kan volg.

Aktiwiteite

GESINSBEDIENING DEEL 6: Gesonde Gesinne lei tot 'n Gesonde Gemeente & Gemeenskap!

Aktiwiteite

Iewers langs die pad het iemand my gevra hoekom ek nie eerder van familiebediening as gesinsbediening praat nie, want almal is nie deel van 'n gesin nie. My persoonlike definisie van 'n gesin is die groepie persone wat mekaar op 'n gereelde basis versorg. Ek fokus op hierdie kleinste groepering om dan by die groter groepering uit te kom.