23 Julie 2011 Drakensberg Seunskoor, Rina Hugo en Eclips by NG WATERVAL

2011-07-23 19:30
Africa/Johannesburg
Lus vir 'n lekker aandjie uit? Moet dan nie hierdie geleentheid misloop nie!

 

Aktiwiteite

MODKATS LISENSIEGELDE DRASTIES AANGEPAS VIR 2012

Aktiwiteite

Ds Deon Kitching van MODKATS laat weet dat die pryse vir registrasie en gebruik van hul materiaal drasties verlaag is. Lees gerus meer hieroor.

Belangrike Mylpaal in Hofstryd vir 'n beter Maatskaplike Bedeling.

Aktiwiteite

Die Vrystaatse NG Maatskaplike Dienste en ander welsynsorganisasies (onder die vaandel NAWONGO) is in ’n hofstryd teen die Vrystaatse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gewikkel. Dit gaan oor voldoende subsidie vir privaat welsynsdienste (onder andere deur die kerk) wat slegs teen ’n fraksie van die werklike koste befonds word.

Die Vrystaatse Hooggeregshof het die staat reeds verlede jaar opdrag gegee om ’n beter befondsingstruktuur voor te lê wat voldoen aan die bepalings van die Grondwet en ander tersaaklike wetgewing.

VAKATURE : MAATSKAPLIKE WERKER , CHRISTELIK-MAATSKAPLIKE RAAD, BOKSBURG

Die Christelik-Maatskaplike Raad Boksburg het ʼn vakature vir ʼn Maatskaplike Werker ʼn 8/8 pos.

Aktiwiteite

GESINSBEDIENING DEEL 10 : 1 KOR 13 VIR PA’S

Aktiwiteite

Hy is verheug as hy sy kinders die waarheid hoor praat - selfs tot hulle eie nadeel. Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek, in hulle glo, die beste vir hulle hoop, en hulle kleredrag, klaery en kritiek verdra.

Sommige Gemeentes se Aktiwiteite gedurende Junie 2011

2011-06-01 00:00
2011-06-30 00:00
Africa/Johannesburg
In hierdie berig word 'n opsomming gebied van aktiwiteite wat plaasvind in ons gemeentes gedurende Junie 2011. Die inisiatief van Gemeentes is wonderlik divers en die gebed is dat alles sal bydra tot die groei en uitbou van die Koninkryk van God.

 

Aktiwiteite

Nuwe aksente in die opleiding ten opsigte van Brugbediening bekend gemaak.

Aktiwiteite

 Lees meer oor die nuwe aksente wat aan die ontwikkel is in die Brugbedieningsveld.

CMR Brakpan Ring-kermis op SA 27 Aug. 2011

2011-08-27 08:30
2011-08-27 22:00
Africa/Johannesburg
Die jaarlikse Ringskermis wat aangebied word deur die CMR Brakpan vind vanjaar plaas op 27 Aug. 2011.

Die CMR, Brakpan beplan weer vanjaar ʼn CMR Ringskermis op Saterdag, 27 Augustus 2011. 

Aktiwiteite

MES vier 25 jaar van bediening

Aktiwiteite

MES vier hierdie naweek hul 25-jarige verjaarsdag aan die hand van ‘n lekker stampvol reünie naweek. Die feesvieringe skop af met ‘n verjaarsdagkonsert by UJ-teater saam met Brandon October, CH2 en Hoërskool Randburg se koor.