Leierskap

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Dagbestuur van die Sinodale Dienskommissie:

Moderator
Dr. HH (Hugo) van der Linde


Assessor
Dr. AL (André) Bartlett

Posadres:

Posbus 7032
BONAEROPARK
1622

Posadres:

Posbus 48020
ROOSEVELDTPARK
2129

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 396 2664 / 011 973 4916
086 515 8422
082 338 6458
hugo@hawe.co.za

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

012 420 6738
Geen
083 274 5745
andre.bartlett@up.ac.za

Aktuarius
Ds. T (Theo) Danzfuss


Skriba
Dr. AS (Bertus) Koorts

Posadres:

Posbus 13027
WITFIELD
1459

Posadres:

Posbus 10444
ASTON MANOR
1630

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 826 1394
086 682 5887
082 925 0174
theod@telkomsa.net

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 975 8220
086 614 9650
082 857 0060
bestuurder@ngkhoeveld.co.za of askoorts@vodamail.co.za

Portefeuljeleiers wat deel van die SDK uitmaak:

Diensgetuienis 
Dr. JS (Johan) Botha


Ontwikkeling van ’n missionale teologie en praktyk
Ds. JJ (Jannie) McDuling

Posadres:

Posbus 8009  
EDLEEN
1625

Posadres:

Posbus 75072
GARDEN VIEW
2047

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 976 5128
086 550 1433
083 785 6056
johanbth46@gmail.com

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

082 203 9111
Geen
071 699 9746 / 083 412 5925
ngkph@polka.co.za

Predikantebegeleiding
Ds.  JS (Kobus) Sandenbergh


Ekumene
Dr. C (Christo) Naudé

Posadres:

Posbus 73040
FAIRLAND
2030

Posadres:

Posbus 1648
PINEGOWRIE
2123

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 475 1474
Geen
082 451 1671
kobus@ngweltevreden.co.za

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 782 2440
Geen
082 785 1106
cnaude@lindenpark.co.za

Sinodale Hulpbronnebestuur
Ds. DS (Danie) Oosthuizen 


Jeug- en Gesinsbediening
Ds. GJPJ (Gert) van der Merwe 

Posadres:

Posbus 6011
HOMESTEAD
1412

Posadres:

Posbus 5059
BOKSBURG-NOORD
1461

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 828 3428
086 241 8899
083 268 8033 
dsoosthuizen@gmail.co.za

Tel:
Faks:
Sel:
E-pos:

011 849 8888
Geen
074 885 6315
gert@novitae.co.za

Kerkraadslede wat deel van die SDK uitmaak:

Oudl. C (Christo) du Plessis

Oudl. A (Alta) Visser

Tel:
Sel:
E-pos:

Geen
082 870 4641
christo@clives.co.za

Tel:
Sel:
E-pos:

Geen
082 979 3959
altavisser2005@yahoo.com

Oudl. IP (Elna) Schoeman

 

Tel:
Sel:
E-pos:

013 665 7700
082 388 1004
elna@witklip.co.za