Strategiese fokusse

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Die strategiese fokusareas van die NG Kerk Sinode Hoëveld is as volg:

A. Om gemeenteleiers te help om ons omgewing en tydsgees te verstaan en hulle toe te rus vir ‘n kerk van die toekoms.

B. Om gemeentes te begelei om ‘n gestuurde kerk vir die samelewing te word deur (a) uit te reik na die gemeenskappe deur (b) te groei na ‘n bediening wat vir diversiteit voorsiening maak.

C. Om op ‘n omvattende wyse betrokke te wees by die genesing van ons land deur te help om nood in ons samelewing te verlig.

D. Om die proses van kerkhereniging en ekumene in die NG Kerkfamilie te bevorder.

Sien ook die Volledige Strategiese Plan van die huidige SDK by http://www.kerkweb.org/node/2073