Sleutel fokus-areas

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Na Bo: Diens aan God

Gelowiges roep die Here gesamentlik en indiwidueel aan. In aanbidding kom onder andere elemente van lof, vreugde, ootmoed en belydenis voor en so word ‘n Bybelse geestelike lewe gebou, sodat ons in alles, oral God sal eer.
 

Na Vore: Diens aan die leiers

Deur beplanning, ontwikkeling en opleiding word die leiers gehelp om hulle gawes van leierskap op ‘n innoverende wyse te gebruik vir die toekoms. ‘n Toepaslike ondersteunende infrastruktuur en administrasie word ook beskikbaar gestel.
 

Na Binne: Diens aan mekaar

Gelowiges versorg en bou mekaar op met Christelike liefde en deernis in gehoorsaamheid aan God se Woord. Lidmate en gemeentes gebruik hulle gawes om mekaar te dien en toe te rus.
 

Na Buite: Diens aan die Wêreld

Gelowiges leef hul roeping uit:

  • in die uitdra van die evangelie na alle mense
  • op alle terreine
  • en in die bestuur van God se skepping.
  • In hierdie verband is ekumene onmisbaar.