Roeping

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Die NG Kerk Sinode Hoëveld se Roeping is: 'Die Sinode Hoëveld (a) begelei gemeentes om God te eer, mekaar en die wêreld met Christus se liefde te dien; en (b) begelei gemeentes sodat die NG Kerk in Sinode Hoëveld groei na 'n gestuurde kerk vir die samelewing.'

Dit beteken dat die Sinode gemeentes saamsnoer en help om:

 • Biddend saam God se Naam te eer, Sy ryk te dien en Sy wil te soek;
 • Na mekaar uit te reik en verhoudinge met mekaar te bou;
 • Die boodskap van verlossing aan die wêreld te verkondig;
 • Gemeenskappe en die omgewing liefdevol te dien;
 • Leiers te ontwikkel;
 • Missionêre Bediening te vestig en uit te bou.

LEUSE:
Die NG Kerk Sinode Hoëveld se Leuse is: 'Uit Gemeentes vir Gemeentes'

WAARDES:
Die NG Kerk Sinode Hoëveld se WAARDES is:
 

 • Ons basis is die Bybel en ons is oortuig dat die Bybel splinternuwe antwoorde bied.
 • Ons word gevoed deur ‘n ryke bron van kerklike tradisies, belydenisse en liturgieë.
 • Ons is toekomsgerig en bring hoop – want ons toekoms is in Jesus Christus se hande.
 • Kreatiwiteit:- Ons bring nuwe perspektiewe op bestaande situasies. Al het ons nie al die antwoorde nie, help ons (lidmate) om nuut te verstaan.
 • Ons is bereid om met waagmoed op te tree en ook bereid om foute te maak.
 • Ons vier en benut diversiteit.
 • Ons is sensitief vir die konteks (wêreld) waarin ons kerk is.
 • Ons lê klem op lidmate en hulle gawes.
 • Ons wil hê lidmate moet hulle verhouding met die Here met hulle hele menswees ervaar en vier.

Hierdie bogenoemde waardes is tydens die 2007 Sinodesitting bevestig, maar ook uitgebrei met die volgende waardes wat daaraan toegevoeg is:

 • Egtheid;
 • Luisterend na God en mekaar;
 • Gehoorsaam aan God;
 • Beskikbaar wees;
 • Inklusief;
 • Oorgaan tot aksie;
 • Biddend;
 • Minder krities;
 • Vriendelikheid;
 • Liefde en deernis;
 • Gefokus op God;
 • Belangstelling in mekaar;
 • en Gebrokenheid.