Kantore

Druk-weergaweSend by emailPDF version

 

Adres

Gladiatorstraat 56
Rhodesfield
KEMPTON PARK
1619

Telefoonnommer

011 975 8220

                            Faksnommer 

   011 975 4889

E-posadres

pa@ngkhoeveld.co.za

Posadres

Posbus 10444
Aston Manor
1630

Kantoor-ure

Maandag tot Vrydag
07:30 – 16:00

Algemene Kantoorbestuurder

Dr. AS (Bertus) Koorts
Tel:     011 975 8220

Faks:   086 614 9650
E-pos: bestuurder@ngkhoeveld.co.za

   

Persoonlike Assistent

Me. N (Natassja) Marais
Tel:     011 975 8220
Faks:   086 763 7955

E-pos: pa@ngkhoeveld.co.za

   

Finansies

Mnr. A (André) Britz (Accounting Services)
Tel:     011 975 8220
Faks:   086 
614 9650 
E-pos: finansies@ngkhoeveld.co.za

   

Tutela Hoofbestuurder

Dr. RB (Botha) van Aarde
Tel:     011 975 8220
E-pos: botha@lantic.net

   
Tutela kontakbesonderhede    Me. Ester Venter
   Tel:     011 975 8220
   Faks:   086 
670 5941 
   E-pos: ester@ngbd.co.za