Kantore

Druk-weergaweSend by emailPDF version

 

Adres

Gladiatorstraat 56
Rhodesfield
KEMPTON PARK
1619

Telefoonnommer

011 975 8220

                             Faksnommer

   011 975 4889

E-posadres

pa@ngkhoeveld.co.za

Posadres

Posbus 10444
Aston Manor
1630

Kantoor-ure

Maandag tot Vrydag
07:30 – 16:00

Algemene Kantoorbestuurder

Dr. AS (Bertus) Koorts
Tel:     011 975 8220

Faks:   086 614 9650
E-pos: bestuurder@ngkhoeveld.co.za

   

Persoonlike Assistent

Mev N (Natassja) Marais
Tel:     011 975 8220
Faks:   086 618 1523

E-pos: pa@ngkhoeveld.co.za

   

Kommunikasie- en Skakelbeampte

Me G (Gerda-Marié) van Rooyen
Tel:     011 975 8220
Faks:   011 975 4889 / 086 510 1091
E-pos: kommunikasie@ngkhoeveld.co.za

   

Finansies

Mnr. A (André) Britz (Accounting Sollutions)
Tel:     011 975 8220
Faks:   086 618 1493
E-pos: finansies@ngkhoeveld.co.za

   

SKDB Hoofbestuurder

Dr RB (Botha) van Aarde
Tel:     011 975 8220
E-pos: botha@lantic.net