MISSIE JAPAN RAMPFONDS

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Aktiwiteite

 

Liewe Missie Japan medewerkers,

Soos wat ons almal die gebeure na die aardbewing en tsoenami in Japan op televisie volg, kan ons nie anders as om met skok en ongeloof na die verskriklike gevolge daarvan te kyk nie. Die naskokke en die vrees vir wat kan gebeur as van die kernkragsentrales ontplof, gryp mens aan. Soveel mense se lewens word intens daardeur geraak. Die aardskudding en die gevolge daarvan het inderdaad die as waarom die aardbol draai, die aardbol wat ons met mekaar deel, meetbaar geskuif. En dit alles word in ons binnekamers ingedra. Ons kan daardeur nie onaangeraak bly nie.

Ons harte gaan uit na die mense van Japan, veral ook na die broeders en susters in die Reformed Church in Japan – ons susterkerk waarmee ons so nou saamwerk. Ons is dankbaar dat ons sendelinge daar en al die ander bekendes veilig en ongeskonde is. Met die RCJ Gemeentes in die gebiede wat die swaarste getref is, byvoorbeeld in Sendai, kon egter nog geen kontak gemaak word nie. Ons kan net dink dat hierdie gebeure die RCJ baie diep raak. Al is hulle ook klein in getalle, sal die RCJ natuurlik ook ‘n bydrae wil maak om daar die nood te help verlig en so ‘n Christelike getuienis te lewer. Miskien sal dit goed wees as ons hulle hiermee kan help – al is dit dat ook net met ‘n simboliese gebaar.

Missie Japan se Dagbestuur het daarom besluit om vir u as ons medewerkers ‘n geleentheid te bied om ook ‘n finansiële bydrae te maak, as u so gelei word. U kan ‘n bydrae aanstuur of elektronies oorplaas in Missie Japan se rekening. U moet dit net duidelik merk: Japan Rampfonds. Ons sal dan al hierdie geld oorbetaal aan die Reformed Church in Japan wat dit na goeddunke in hulle betrokkenheid by die ramp kan aanwend.

Ons versoek u egter om regtig te bly bid, vir:

  • Die slagoffers van die ramp – die beseerdes, hulle wat alles verloor het, ook hulle geliefdes
  • Vir die owerhede in Japan wat alles moet hanteer – ook die dreigende sekondêre rampe 
  • Vir die RCJ en ons sendelinge wat juis in hierdie tyd geroep is om daar ‘n getuienis van Christus se liefde uit te dra. 
  • Kom ons bid ook dat die Here ons almal – die hele wêreld waarvoor Hy so lief is en homself voor geoffer het, in sy liefde en genade sal vashou. 
  • Kom ons sê vir die Here dankie vir die teken van die reënboog – die verbondsteken wat ons herinner aan en troos met God se beloftes dat Hy ons en die aarde waarop ons woon in sy hande vashou.

Missie Japan se bankbesonderhede is:

Rekening naam: Missie Japan
Bank: ABSA
Takkode: 632005
Rekening nr: 4049690248

Missie Japan adres:
Missie Japan
Posbus 1399
Bloemfontein, 9300
Tel:+27 51 406 6729
Faks: +27 51 447 2145
E-pos: getuienis@ngkerkovs.co.za

Jesus Christus is Here

Groete
Gideon van der Watt