Aflospredikers

Druk-weergaweSend by emailPDF version

 

Kyk hier vir 'n lys van aflospredikers en die plekke waar hulle bereid is om te preek.

 

Hier volg 'n lys van aflospredikers wat beskikbaar is om te preek in die gebied van die Sinode Hoëveld of soos aangedui teenoor hul name.Naam


Status


Omgewing


Telefoon


Selfoon


Ds. Johannes Greyling


 Beroepbare Predikant


jgreyling@msn.com


 


0762513647


Ds Pieter Raath


Emeritus  


Standerton omgewing

 

0837089079


Ds Jan Viljoen  


Emeritus  


Woon in Pretoria. Bereid om te reis.


012 310 9114  

 


081 241 0676

Ds. Stanley Strydom

Beroepbare Predikant

Bereid om te reis.
stanley.strydom@gmail.com 

 

0832991090

 

Dr. Tienie Strydom


Emeritus


Johannesburg Omgewing


 


0832168147


Ds. Ernst Zeelie


Beroepbare Predikant


Woon in Boksburg. Beskikbaar vir diens in die hele Sinode Hoëveld
ernstzeelie@absamail.co.za


 


0823779677


Ds. De Wet Lourens


Emeritus


Woon in Parys OVS maar is beskikbaar vir prediking in Sinode Hoëveld.


0568176824


0829229438


Ds. Hennie Maré


Emeritus


Woon in BIRCHLEIGH en is beskikbaar vir optredes in Sinode Hoëveld.


0113961225


0824921353


Ds.Johan Marais


Emeritus


Ekurhuleni/Oos-Rand


0113914671


0724213593


Ds. Kosie Loots


Emeritus


Johannesburg, Oos-Rand, Wes-Rand


0117929087


0836547678


Ds. JT (Tersius) du Preez


Emeritus


Woon in Pretoria maar is bereid om in gemeentes in Sinode Hoëveld te preek.


0123452430


0828968226


Dr RJ (Dolf) de Beer


Emeritus


Woon in Kemptonpark en is beskikbaar vir aflos-dienste


 


0828204192


Ds. Pieter Buckle


Emeritus


Beskikbaar vir preke in Oos-Rand en Mpumalanga
pieter@woodfit.co.za


0136612080


0833017170


Ds. GF (Gerrit) Henning


Emeritus


Beskikbaar vir preke. Woon in Kemptonpark


0113944455


0824375554


Ds. Hennie van Wyk


Emeritus


Beskikbaar vir preke. Woon in Kemptonpark


0113944943


 


Prop Gert  (Gerrie) Hendrik Meyer 


Proponent


Het verlede jaar afgelos by NG Parkkruin


0828273350


0824570723


Ds. Johan Gräbe


Emeritus


Beskikbaar vir prediking in Sinode Hoëveld


0126531325


0834008761


Ds. PH (Pedri) Coetzee


Beroepbaar


Ekurhuleni /Oos Rand


0119660917


0834569032


Dr. Dirkie de Wet


Emeritus


Sal preekbeurte aan die Oos-Rand waarneem


0119134143


0728448073


Ds Willie Kloppers


Emeritus


Pretoria en omgewing


0124601416


0845850224


Ds. Pieter Niemann


Beroepbaar


200 Km radius van Kempton Park.
pieterniemann@telkomsa.net


0113946238


0833790360
0725999787


Dr. Willem Saunderson


Afgetree in 2008. Deeltydse pastorale hulp in NG Weltevreden


Beskikbaar vir preekbeurte, vakansie-aflos, ens. Woon in Honeydew Manor, Roodepoort.


 


0836579828


Prop. Rudolph Scharneck


Het Desember en Januarie in Duitsland navorsing gedoen vir verdere studies, maar is vanaf 29 Januarie weer terug in die land.


Tot hy 'n aanstelling by 'n gemeente gekry het beskikbaar om af te los by enige gemeente en preekbeurte waar te neem.
rudolphschar@gmail.com
 


 


0741259327


Ds. Danie Haasbroek


Was leraar in destydse Rhodesië van 1975 tot 1981. Het daarna jare lank vir die CSV in Transvaal gereis. 


Woon in Wingatepark, Pretoria.
Beskikbaar vir afloswerk in enige gemeente in NG Sinode Hoëveld.
daniehaasbroek@gmail.com 


 0123452753


0766893079