Lys van Aflospredikers

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Aktiwiteite

Kyk hier vir 'n lys van aflospredikers en die plekke waar hulle bereid is om te preek.

 

Hier volg 'n lys van aflospredikers wat beskikbaar is om te preek in die gebied van die Sinode Hoëveld of soos aangedui teenoor hul name.

Naam

Status

Omgewing

Telefoon

Selfoon

Ds. Johannes Greyling

 Beroepbare Predikant

jgreyling@msn.com

 

0762513647

Ds Pieter Raath

Emeritus  

Standerton omgewing

 

0837089079

Ds Jan Viljoen  

Emeritus  

Woon in Pretoria. Bereid om te reis.

012 310 9114  

 

081 241 0676

Prop Nico van Zyl Beroepbare proponent, werksaam by SAAWE. In 2003 afstudeer by Kovsies.

Sinodale gebied
nicovanzyl@gmail.com

 

0722350201

 

Dr. Tienie Strydom

Emeritus

Johannesburg Omgewing

 

0832168147

Ds. Ernst Zeelie

Beroepbare Predikant

Woon in Boksburg. Beskikbaar vir diens in die hele Sinode Hoëveld
ernstzeelie@absamail.co.za

 

0823779677

Ds. De Wet Lourens

Emeritus

Woon in Parys OVS maar is beskikbaar vir prediking in Sinode Hoëveld.

0568176824

0829229438

Ds. Hennie Maré

Emeritus

Woon in BIRCHLEIGH en is beskikbaar vir optredes in Sinode Hoëveld.

0113961225

0824921353

Ds.Johan Marais

Emeritus

Ekurhuleni/Oos-Rand

0113914671

0724213593

Ds. Kosie Loots

Emeritus

Johannesburg, Oos-Rand, Wes-Rand

0117929087

0836547678

Ds. JT (Johan) du Preez

Emeritus

Woon in Pretoria maar is bereid om in gemeentes in Sinode Hoëveld te preek.

0123452430

0828968226

Ds JA (Jasper) Nel

Emeritus

Benoni-Noord en Oos-Rand

0118499571

0787654264

Dr RJ (Dolf) de Beer

Emeritus

Woon in Kemptonpark en is beskikbaar vir aflos-dienste

 

0828204192

Ds. Pieter Buckle

Emeritus

Beskikbaar vir preke in Oos-Rand en Mpumalanga
pieter@woodfit.co.za

0136612080

0833017170

Ds. GF (Gerrit) Henning

Emeritus

Beskikbaar vir preke. Woon in Kemptonpark

0113944455

0824375554

Ds. Hennie van Wyk

Emeritus

Beskikbaar vir preke. Woon in Kemptonpark

0113944943

 

Prop Gert  (Gerrie) Hendrik Meyer 

Proponent

Het verlede jaar afgelos by NG Parkkruin

0828273350

0824570723

Ds. Johan Gräbe

Emeritus

Beskikbaar vir prediking in Sinode Hoëveld

0126531325

0834008761

Ds. PH (Pedri) Coetzee

Beroepbaar

Ekurhuleni /Oos Rand

0119660917

0834569032

Dr. Dirkie de Wet

Emeritus

Sal preekbeurte aan die Oos-Rand waarneem

0119134143

0728448073

Ds Willie Kloppers

Emeritus

Pretoria en omgewing

0124601416

0845850224

Ds. Pieter Niemann

Emeritus

200 Km radius van Kempton Park.
pieterniemann@telkomsa.net

0113946238

0833790360
0725999787

Dr. Willem Saunderson

Afgetree in 2008. Deeltydse pastorale hulp in NG Weltevreden

Beskikbaar vir preekbeurte, vakansie-aflos, ens. Woon in Honeydew Manor, Roodepoort.

 

0836579828

Prop. Rudolph Scharneck

Het Desember en Januarie in Duitsland navorsing gedoen vir verdere studies, maar is vanaf 29 Januarie weer terug in die land.

Tot hy 'n aanstelling by 'n gemeente gekry het beskikbaar om af te los by enige gemeente en preekbeurte waar te neem. 
rudolphschar@gmail.com
 

 

0741259327

Ds. Danie Haasbroek

Was leraar in destydse Rhodesië van 1975 tot 1981. Het daarna jare lank vir die CSV in Transvaal gereis. 

Woon in Wingatepark, Pretoria. 
Beskikbaar vir afloswerk in enige gemeente in NG Sinode Hoëveld.
daniehaasbroek@gmail.com 

 0123452753

0766893079