Lys van beskikbare Beraders

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Aktiwiteite

 

Hieronder volg die name en besonderhede van persone wat hul dienste as beraders in ons sinodale gebied beskikbaar stel.

PREDIKANT
GEMEENTE
KWALIFIKASIE
KONTAK NOMMER
Ds Jan Viljoen
Emeritus
Predikant met ses jaar voltydse hospitaal bediening.
Traumaberadingsertifikaat by UNISA en geregistreer by TIRA as ‘n Trauma Insident Reduksie Fasiliteerder.  
Beskikbaar vir berading na trauma-insidente asook vir post traumatiese stres. 
Beskikbaar vir praatjies in gemeentes, kursusse, kampe, ens.
E-pos: berader@vodamail.co.za
Webblad: traumahelper.weebly.com
081 241 0676
012 310 9114
Mnr. Charl Greef
Lidmaat van NG Verwoerdpark
Gekwalifiseerde huweliks-berader en gesinsterapeut.
0828842429
Ds. Marais Strydom
NG Benoni-Noord
M.Div (Huweliks- en Gesinterapie) aan UP
0118499215 
0834493579
Me. Ralene Cloete
Posbus 2052, Rensburg, Heidelberg. 1439
Maatskaplike Werker in Privaat Praktyk - Praktyk nr 8909369
Heidelberg, Gauteng
0823342926
Elsje Viviers SWART
50 Boschfontein
Posbus 1860 HEIDELBERG
1438
Social Worker in Private Practice, focusing on Marriage Guidance / Counseling; Life Skills (Revive) Workshops; and Team Building interventions. Worked in Corporate Environment for 25 years.
E-mail: elsjevswart@gmail.com
0837803581
Faks: 0118715286
Ds Johan Heyns
Alberton
MDiv in huweliks- en gesinspastoraat. Geregistreer by South African Association for Pastoral Workers (SAAP) as spesialis berader; Spesialisasie in huweliksberading en egskeidingsbegeleiding.
Geakkrediteer by South African Association for Mediaters (SAAM) as mediator in egskeiding; Opstel van ouerplanne met oog op finalisering van egskeiding.
Trauma ontlonting en berading.
Lid van Jahwe Rapha Beradingsentrum in Alberton.
e-Pos: jaheyns@netactive.co.za
0834630525
Faks:
0867163810
Dr Johan Cloete
Suite 107, Mulbarton Mediese Sentrum,
True North Rd,
Mulbarton
BA Hons (Psych) UF; DTH UNISA.
Psychologist Category: Registered Counselor
E-mail: jhncltpr@gmail.com
Web: www.narrativecounsellor.co.za
Practice Nr 0414298
PRC 12726
0114323676
0718959843