Eietydse kerk

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Aard en Karakter
Gemeentes se aard en karakter is toenemend besig om te verander. Die gevolg is dat behoeftes en aksente van gemeente tot gemeente verskil.

Beplanning en Funksionering
As gevolg van die heterogene karakter van gemeentes beplan en funksioneer hulle ook uiteenlopend.

Leierskap
Sommige gemeentes het 'n sterk leiersgroep, wat die hande van die leraars baie losmaak, en in ander gevalle ontbreek dit.

Metafore vir die kerk
Gemeentes funksioneer ook nie almal volgens dieselfde metafore nie. Die herder-kudde en die liggaam is slegs twee van die metafore.

Besluitneming
Wanneer 'n aktuele vraagstuk opduik, wil lidmate nie meer vir jare wag vir die kerk om uitspraak te lewer nie.

Kerklike Leiding
Lidmate raak al hoe meer ongemaklik met 'n sogenaamde 'top down' manier van dinge doen. Hulle wil ook betrokke raak en ‘n mening uitspreek.

Nuwe Assosiasies
Die vroeëre kerkverhoudings en verbintenisse is verruil vir nuwe assosiasies en verbintenisse met gemeentes en organisasies (binne en buite die kerkverband). Die nuwe maatstaf is gemeenskaplikheid.