SDK Portefeuljes en Kommissies

Druk-weergaweSend by emailPDF version

FUNKSIONERING VAN DIE SINODALE WERKSAAMHEDE

Die Sinodale Dienskommissie gee uitvoering aan opdragte wat die Sinode aan hom gee en sal in die volgende jaar veral aandag gee aan die behoeftes van gemeentes, lidmate en predikante met inagneming van ons VIER STRATEGIESE FOKUSAREAS.

 

Die werksaamhede word deur die volgende kommissies/komitees behartig:

  • Sinodale Dienskommissie (SDK)
  • Sinodale Regskommissie (SRK)
  • Sinodale Ouditkomitee (SOK)
  • Sinodale Kommissie vir Fondse (SKF)
  • Sinodale Kommissie vir Diensverhoudinge (SKDV)
  • Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB)
  • (Sinodale) Beleggingskomitee (BK)
  • Sinodale Bateskomitee (SBK)
  • Beheerliggaam van Achterbergh Kamp- en Konferensiesentrum (BAKKS)

 

PORTEFEULJES: