Kalender

Januarie
Nuwejaarsdag                   1 Januarie
Week van gebed – Kliek hier vir materiaal             Januarie
Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys        12 Februarie
Sinodale Dankdag (VS)                  12 Februarie
Lydensweke begin          26 Februarie
Maart
Aswoensdag                      1 Maart
Wêreldbiddag vir vroue [“My genade is vir almal” – Inligting]                               3 Maart
Wêreldbiddag vir mans                                4 Maart
Gebedskursus aangebied deur NG Kempton-Kruin & NG Sinode Hoëveld 4 Maart
ToekomsNou: Kursus in Gesinsbediening  7 Maart
Menseregtedag                                               21 Maart
April
Dag van Danksegging en Verootmoediging 2 April
Goeie Vrydag                                    14 April
Paasfees                                                              16 April
Gesinsdag                                                           17 April
Sinodale Diensgroep Brugbediening verg (Handel oor al die aspekte van die brugbediening binne ons sinodale streek, sowel as nominering van brugleraars buite ons streek en die opleiding van brugleraars.) 19 April
Vryheidsdag                                      27 April
Mei
Werkersdag                                       1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap)             7 Mei
Arbeidsondag                                   7 Mei
Moedersdag                                      14 Mei
Portefeulje Predikantebegeleiding:  Kursus - Fasiliterende Leierskap 16 – 18 Mei
Hemelvaart                                        25 Mei
Junie
Pinksterfees                                      4 Junie
Biddag vir die Ekologie                 4 Junie
Portefeulje Predikantebegeleiding:  Retreat vir Predikante by Origins 5 – 7 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese                       11 Junie
Nasionale Dag vir Blindes                            18 Junie
Vadersdag                                          18 Junie
Jeugdag                                                               16 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS)                         25 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM)          25 Junie
Sperdatum:  Inhandiging van Vorm 15 30 Junie
Julie
Augustus
Nasionale Vrouedag                                      9 Augustus
Portefeulje Predikantebegeleiding:  Predikante Wegbreek Struwig Eko-plaas 21 – 24 Augustus
MES Kempton Park:  Kinderfees 26 Augustus
Bybelsondag                                      27 Augustus
September
Nasionale Biddag vir Dowes                       3 September
Sekretaresse Dag 6 September
Leprosiedag (Melaatse)                               10 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS)  10 September
Toerustingsondag                                           10 September
Erfenisdag                                          24 September
Bediening aan die Jode                24 September
Oktober
Biddag vir Bejaardes                                      1 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste                    15 Oktober
Basedag 16 Oktober
Portefeulje Predikantebegeleiding:  Kursus – Spiritualiteit 17 – 19 Oktober
Hervormingsfees                                            29 Oktober
Reformasie 500:  Aanddiens om 17:30 by Moreleta 29 Oktober
November
Biddag vir Beskermingsdienste                 19 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag                26 November
Desember
Wêreldvigsdag                                 1 Desember
Versoeningsdag                               16 Desember
Kersdag                                                                25 Desember
Welwillendheidsdag                                     26 Desember

Die 2018 Kerkkalender kan hier afgelaai word.

Gebruikers

Soek

LiG Tydskrif

 

Lees in LiG se November-uitgawe

2017.11

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
20 Oktober 2017

 2017.10.20