Liturgiese Voorstelle vir 'n Missionale Kerk

Liturgiese Voorstelle en Formuliere

Gebedeboek met liturgiese voorstelle

Daar behoort altyd ‘n kreatiewe spanning tussen wortels en vlerke (betroubare weë en nuwe moontlikhede) te wees - ook in oorgangstye. Die NG Kerk bevind haarself midde in ‘n gekose kultuurskuif na ‘n missionale kerk. ‘n Ryke verskeidenheid gebede, belydenisse, simbole, rituele, formuliere en ander liturgiese elemente is in omloop. Neem gerus kennis van die “Gebedeboek met liturgiese voorstelle” wat in 2002 uitgegee is. Die Algemene Sinode se “Missionale Kerkwees - Erediens en Liturgie”, onderneem om ‘n dokument getiteld, “Liturgiese Voorstelle vir ‘n Missionale Kerk” saam te stel, om in eredienste te benut.

Lees verder: Liturgiese Voorstelle vir 'n Missionale Kerk

Soek

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se November-uitgawe

2018.11

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
2 November 2018

 2018.11.02